Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

KUI-Nationalt

KUI, Nationalt & i Middelfart

Nationalt:
• Den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) skal sikre, at alle unge under 25 år får den nødvendige støtte til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

• Kommunerne har det entydige myndighedsansvar for at sikre den nødvendige støtte og sammenhæng i den unges overgang mellem grundskole, ungdomsuddannelse eller til beskæftigelse.

• Alle kommuner skal etablere en kommunal ungeindsats, der koordinerer de unges samlede forløb på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

• KUI-Samarbejdsmodellen er vores fælles metodiske tilgang til vores samarbejde og koordinering på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

Alle kommuner skal pr. 1. august 2019 etablere en såkaldt sammenhængende ungeindsats, som sikrer, at unge i alderen 15-25 år med behov for hjælp fra flere kommunale afdelinger oplever en koordineret indsats fra kommunens side.
Byrådet har i januar 2019 besluttet at organisere den sammenhængende kommunale ungeindsats, som en samarbejdsorganisation, som i høj grad bygger videre på erfaringer fra samarbejdet om ungeindsatsen Fælles unge – Fælles ansvar – herunder også ”Samarbejdsmodellen – Vejen til uddannelse og job”.
Byrådet har også besluttet, at ungeindsatsen i Middelfart Kommune omfatter unge i alderen 13-30 år.
Den Kommunale Ungeindsats (KUI) betyder, at vi er en del af en ny ungeindsats sammen med de af vores kolleger i de andre afdelinger, som også arbejder med unge. Vi skal arbejde mod nogle nye mål og med nogle nye værktøjer.
Den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) er en organisationsudvikling, som vi løbende skal udvikle sammen.

Aftale om bedre veje til uddannelse og job
Du kan læse om den kommunale ungeindsats i regeringsaftalen ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”: https://www.uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-aftale-om-bedre-veje-til-uddannelse-og-job

Én sammenhængende plan
En sammenhængende ungeindsats stiller krav om, at vi på tværs af afdelingerne arbejder ind i den samme uddannelsesplan, således at unge har én sammenhængende plan. Du kan læse vejledningen her: https://www.uvm.dk/publikationer/2019/190515-bliv-skarp-paa-uddannelsesplanen

 

Nationale målsætninger om unge i job og uddannelse/ KUI

Nationale målsætninger om unge i job og uddannelse