Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Professionel

Som del af den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) skal vi som kommune sikre at alle unge op til 30 år har en koordineret uddannelsesplan og at der er progression i den unges forløb frem mod sit mål.

Når vi vælger ”KUI-Samarbejdsmodellen” har vi jf. KUI-Samarbejdsmodellens målgruppe taget stilling til at det er hensigtsmæssigt at koordinere forløbet på tværs af afdelingerne.

Med den unges/ forældres samtykke har du sammen med konstruktive og løsningsorienterede kollegaer og samarbejdspartnere (fx private psykologer, læger, B&U-psykiatrien) mulighed for at få et samlet overblik over hvilke afdelinger, der har hvilke mål og hvilke indsatser i gang i forhold til den enkelte unge. Sammen med den unge klarlægges målet i forhold til uddannelse og job. Ud fra dette mål undersøger vi sammen den fælles viden og de respektive lovgivningers muligheder i forhold til at den unge kan nå sit mål om uddannelse og job.
På tværs af afdelinger koordineres og undersøges muligheder uden at ulejlige den unge / forældrene. Til gengæld er borgeren altid med, når der skal tages beslutninger.
Du får med KUI-samarbejdsmodellen mulighed for at understøtte overgange i den unges liv, fx overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og overgangen til det fyldte 18.år.

Du bliver mere helhedsorienteret i forhold til løsningen – og der kommer flere perspektiver på mulighederne, end hvis du skulle løse den alene sammen med den unge/ forældrene.
Når vi er samlet fysisk, så gør det, at vi kan lave kreative løsninger og hurtigt sætte nogle handlinger i gang. Flere aktører har sagt at de nåede meget længere på ét effektivt afklarende koordinationsmøde, end de havde gjort på en række møder hver for sig.
Du vil opleve at vi kan løfte i flok og at der gøres fremskridt i forløbet. Alle har en forpligtelse i forhold til at den unge lykkes. Det er derfor motiverende at arbejde sammen om at lykkes – og det bidrager også til arbejdsglæde.
Vi får hurtigere overblik og dermed får forløbet hurtigere fremdrift og ofte giver det bedre løsninger for den unge, end hvis vi ikke havde koordineret og samarbejdet.

Sammen skaber vi gennemsigtighed og overblik for både os selv og den unge – og vi bliver sammen én indgang til Middelfart Kommune.