Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Rådgivning

På denne side kan du finde information og kontaktoplysninger på mulige steder, som kan rådgive og vejlede dig i den retning, du søger.

1. Bisidderordningen (Børns Vilkår) – Børns ret til bisidder(efterværn op til det 23 år), når det omhandler børnesamtalen i kommunen eller Familieretshuset.

2. Børnetelefonen(Børns vilkår) – Åben hver dag fra kl. 11-23. Tlf. nr. 116111.

3. BRUS(cyberhus chat) – Når man er barn i en familie, hvor der er tale om et rusmiddelproblem. Chat hver torsdag fra kl. 18-21.

4. TUBA – til unge mellem 14 og 35 år der er vokset op i en familie med alkohol- og/eller stofmisbrug. Chatrådgivning mandag til torsdag kl. 18 -21.

5. Børn, unge og sorg – Gratis psykologhjælp til børn, som har alvorligt syge eller døde forældre/søskende. Tlf. nr. 69161667 hver dag fra kl. 9-16.

6. Bryd tavsheden - Oplyser, forebygger og afhjælper børne- og kærestevold. Tlf.: 20 67 05 06 Skriv til deres brevkasse eller chat med en rådgiver.

7. Ung på Linje og Ung Online - Samtaletilbud til unge mellem 13 og 30 år, der mangler nogen at tale med om fx ensomhed, kærlighed, seksualitet, psykiske lidelser og familie. Tlf.: 70 12 10 00

8. CSM – center for seksuelt misbrugte. Anonym chatrådgivning fra mandag til torsdag til de som hat været udsat for seksuelle overgreb samt deres pårørende.

9. Center for seksuelt misbrugte øst – Rådgivning og behandling til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen(psykologbehandling, socialrådgivning, chat med frivillige, selvhjælpsgrupper, aftentilbud).

10. Landsforeningen Spor - Informerer om konsekvenserne af seksuelle overgreb og senfølgerne. Tlf.: 28 35 71 78

11. Centre for voldtægtsofre - Hjælper voldtægtsofre. Har 9 centre spredt udover landet. Find nærmeste center. Tlf.: 78 46 35 43

12. Etnisk Ung - Gratis, anonym rådgivning til unge med etnisk minoritetsbaggrund, som oplever alvorlige konflikter i deres familie. Man kan drøfte problemstillinger og krisesituationer vedr. uddannelse, familie og dennes forventninger, også i forhold til ægteskab. Tlf. 70277666 døgnet rundt.

13. Safe House – Anonym og personlig rådgivning til etnisk unge i alderen 12-18 år som befinder sig i en æresrelateret konflikt tlf. 70277666 døgnet rundt – tilbyder også et sikret og skjult opholdssted/Safehouse. Akut kontakt Mogens på tlf. 23311070.

14. Kræftens bekæmpelse – til pårørende og kræftramte. Tlf. 80301030. mandag – fredag 9-21 og lørdag/søndag 12-17.

15. LOKK - (Landsorganisationen af Kvindekrisecentre) – Når kvinder er udsat for psykisk/fysisk vold. Den nationale hotline døgåben(også til pårørende) tlf. nr. 70203082.

16. Medusa, et liv uden vold - En forening af frivillige med tilbud om gratis og anonym rådgivning til voldsramte kvinder. Tlf.: 28 76 87 76

17. Dansk stalking center - Rådgivning, støtte og vejledning til stalkingudsatte, pårørende og fagfolk. Tlf.: 25 17 73 74

18. Dansk Røde Kors Q-net - Tilbud for kvinder og børn, som har oplevet vold i hjemmet og har behov for nærvær og netværk. Også åben for andre kvinder, som står i en udsat livssituation. Tlf.: 21 19 86 52

19. Mødrehjælpen - Forskellige rådgivningstilbud for alle sårbare gravide og udsatte børnefamilier herunder voldsudsatte familier. Tlf.: 33 45 86 00

20. Offerrådgivningen - Hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser. Der findes 12 offerrådgivninger, som geografisk følger politikredsene. Tlf.: 72 21 72 21 eller 116 006

21. LGBT (Landsforeningen for lesbiske, bøsser, bi- og transseksuelle) - København Tlf.: 33 13 19 48, Aarhus Tlf.: 86 13 19 48.

22. Sabaah (LGBT for etniske minoriteter) - Sabaah tilbyder rådgivning målrettet personer med etnisk minoritetsbaggrund, som har LGBT+ status, forældre hertil eller personer der på anden måde tumler med tanker og følelser knyttet til seksuel orientering og/eller kønsidentitet. Tlf. 33232000 hver torsdag mellem 18 og 20.

23. LGBT ungdom - Frivillige unge rådgiver om forelskelse, sex, seksualitet, kønsidentitet, forældre eller kontakt til andre unge lgbt+ personer. Tlf.: 33 36 00 80

24. LMS - (Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade) – mandag til torsdag fra kl. 16-19-

25. Livslinien – Rådgivning om selvmord og selvmordstanker. Tlf. rådgivning 70201201 alle dage.

26. Psykinfo Hotline - telefonisk rådgivning, hvor alle kan henvende sig med spørgsmål om psykiatri og psykisk sygdom. Tlf. nr. 99 44 45 46. hverdage 09.30-14.30, torsdag 13.30-17.30.

27. Netstof - (problemer og spørgsmål omkring rusmidler), skriv til brevkassen døgnet rundt – Ungeafdelingen Middelfart Rusmiddelcenter(op til 25 år) tlf. 88884740

28. Stofrådgivningen - Novavi Stofrådgivningen hjælper unge, der har skadeligt forbrug af rusmidler Tlf. 30593733

29. Sexlinien - Sexlinien for Unge er Danmarks ældste og største informations- og rådgivningsportal om sex, køn og krop for unge mellem 15-25 år. Telefon og chatrådgivning mandag til torsdag kl. 15-19 tlf. 70202266.

30. Headspace(også i Fredericia) - Headspace er et gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år. Her er ingen problemer for store eller små, og du kan tale om alt fra selvværd, uddannelsestvivl og angst til destruktive tanker, præstationspres og kærestesorger. Alt foregår på unges præmisser, og alle unge kan være fuldstændigt anonyme, hvis de ønsker det.

31. Ventilen(også i Kolding) - Ventilen forebygger og afhjælper ensomhed blandt unge, spreder viden om problemet og bryder tabuer. Tlf. 70 208 308

32. Angstforeningen - Her kan du få en anonym og uforpligtende samtale med en, der selv kender angsten indefra. Telefon: 70 27 92 94 mandag - torsdag kl. 19 – 22 samt søndag kl. 16 – 19

33. Depressionslinjen - Linjen er en hotline du kan bruge hvis du føler dig deprimeret. Ved linjen sidder en af vores rådgiver klar til en uformelt og god snak. Telefon 3312 4774 Linjen er åben alle dage – undtagen lørdag - fra kl. 19 – 21.

34. Ung på Linje (Ungdommens Røde Kors) - Henvender sig til 13-30 årig med oplevelser i form af problemer med følelser og tanker. Mulighed for anonymitet. Det er frivillige unge der taler med borgeren. Telefon: 86 18 11 82. Tirsdag mellem 13.00 – 17.00

35. Skilsmissetelefonen(mig i midten) - De voksne i Familieretshuset ved rigtig meget om børn med forældre, der er flyttet fra hinanden. De vil gerne hjælpe dig, med de tanker og spørgsmål, du går rundt med, efter dine forældre er gået fra hinanden. Du kan ringe alle hverdage kl. 11-16 på tlf. 20600550

36. Mindhelper – guider unge gennem hårde tider. Viden om mental sundhed(artikler, videoer og interviews – fra angst, stress, depression, søvnproblemer og meget mere), redskaber til håndtering af egne problemer, brevkasse samt en guide til at søge hjælp andre steder. Se mindhelper. Dk.

37. Psykiatrifonden - Chatrådgivningen er rådgivning og chat til mennesker med psykiske sygdomme og problemer, personer i krise, deres pårørende og fagfolk. Gruppechatten er mellem unge af forældre med psykisk sygdom og en erfaren rådgiver. Chatrådgivningen og gruppechatten er gratis, fagligt funderet - og du kan være anonym. Psykiatrifonden tilbyder også viden, gode råd og øvelser som omhandler psykisk sygdom.

38. SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed arbejder for at skabe forståelse og tolerance for mennesker med sindslidelse og deres pårørende. SIND fungerer både som brobygger mellem de daglige oplevelser i psykiatrien og de informationer, som embedsmænd og politikere baserer beslutninger på. SIND hjælper også, når den enkelte familie eller sindslidende pludselig står i en svær situation.
SINDs landsdækkende telefonrådgivning – 70 23 27 50 – trækker på erfaring og ekspertise fra hele Danmark. Findes også lokalt – f.eks. Fredericia og Kolding, hvor der er mulighed for fysisk fremmøde, cafeer og lign.