Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Funktionsgalleri i KUI-Samarbejdsmodellen

Indkalder til første koordinerende afklaringsmøde: Den professionelle, som ser problemstillingen, indhenter samtykke til koordinering hos forældrene (under 18 år) eller den unge (over 18 år) og indkalder til første koordinerende afklaringsmøde.

Primære fagpersoner: Typisk Uddannelsesvejleder, afgivende og modtagende skole/institution, sagsbehandler o/u 18 år, ungekonsulent.

Ad hoc deltagere: Rusmiddelcenteret, SSP, psykiatrien, OUH, Familiehuset/konsulent, PPR, Forebyggelse/sundhedsplejerske.

Plankoordinator: Koordinerer på tværs af professionelle.

• Opretter eDoc sag til KUI-Uddannelsesplan og KUI-Koordination.
• Udarbejder dagsorden/ referat til møderne. KUI-uddannelsesplanen er i princippet referat fra møderne. Er der brug for særskilt referat aftales dette på det enkelte møde.
• Ajourfører KUI-uddannelsesplanen i overensstemmelse med mødernes beslutninger.
• Faciliterer møderne i forløbet.
• Afstemmer at involverede parter kommunikerer rettidigt og løsningsorienteret.
• KUI-Uddannelsesplan og KUI-Koordinationssag journaliseres og ajourføres i edoc, hvor alle professionelle involverede har både læse- og skrivemulighed via linket, som plankoordinator sender.
Plankoordinator er ansvarlig for at ovenstående sker og kan uddelegere opgaver til teamet, fx mødeledelse eller referat, således at teamet hjælpes ad med at opnå en hensigtsmæssig proces. 

Kommunens kontakt: På første møde sammen med den unge/forældrene orienteres om hvem i kommunen vedkommende og forældrene kan kontakte i forhold til KUI-uddannelsesplanen og dermed aktiviteterne/indsatserne i kommunen. Dette er én person, således at den unge/ forældrene ikke skal kontakte flere steder for at få oplysninger om sit forløb.