Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Om KUI-samarbejdsmodellen

Målgruppe, mål og formål
Middelfart kommune arbejder vi som udgangspunkt til og med 7. klasse ud fra Handleguiden
Modsat Handleguiden er den kommunale ungeindsats lovfæstet, således at når den unge fylder 13 år og forløbet er karakteriseret i henhold til målgruppebeskrivelsen, så skal vi (kommunen) sikre, at den unges forløb bliver koordineret – og vi anvender KUI-Samarbejdsmodellen som metode til at opnå faglig sparring og koordinering.

KUI-Samarbejdsmodellens målgruppe er, når forløb/sager er:
- præget af (høj grad) af uforudsigelighed og gensidig afhængighed mellem afdelingers indsatser, og der skal to eller flere specifikke kommunale fagpersoner til for at skabe et tilstrækkeligt helhedsbillede af situationen, analysere relevante handlemuligheder og udforme fælles mål og plan for indsatsen.
- uden progression – enten konstateret eller forventet – såfremt vi ikke koordinerer.
Altså sager hvor vi af hensyn til den unge og sagens progression/fremdrift skal koordinere på tværs af afdelinger, da sagen er forholdsvis kompleks / i risiko for at ”mislykkes”.

 

KUI-Samarbejdsmodellen er ikke en manual, som skal følges kontinuerligt, men derimod en struktur og en række redskaber, som skal ”oversættes” i forhold til den enkelte unge. Du kan bruge redskabssamlingen, som det passer dig bedst. Der er ikke en ”one fits all” model, men mere en række redskaber, som både understøtter dialogen med den unge og vores samarbejde med hinanden som professionelle. Redskaberne er delt ind i 3 kategorier:

• Redskaber til dialog med den unge
• Redskaber til professionelle
• Redskaber til at facilitere møder

Derfor anvender vi KUI-Samarbejdsmodellen:
• Tryghed og overblik: Sårbare unge møder ikke ind til stormøde med mange aktører. Den unge får et team, som er max 3 -5 personer – og det er disse personer, som deltager i møderne.
• Fælles indsigt: Mødedeltagerne er afstemte med de kollegaer, som måske også er involveret i forløbet, men som ikke behøver at deltage i mødet lige pt. Ofte deltager alle på et eller andet tidspunkt i forløbets progression. Derfor holdes der ”afklarende koordinationsmøder” uden den unge og forældrenes deltagelse.
• Tydelighed: Dagsorden til afklarende koordinationsmøder viser tydeligt, hvad mødet skal handle om, så det reelt er muligt at forberede sig til mødet.
• Koordinering og afklaring: Den unge involveres af afklarede medarbejdere, som har et fælles overblik, har givet hinanden sparring og som har undersøgt og kender til hvilke muligheder, der kan være i forløbet. Borgeren forstyrres ikke af kommunens evt. indbyrdes uenigheder.
• Ansvarsfordeling: Der er en klar ansvarsfordeling i forløbets opgaver og indsatser.
• Én indgang for borgeren: Den unge og forældrene tildeles en person, som de kan kontakte på forvaltningsniveau – og skal derfor ikke kontakte flere afdelinger og flere personer for at få afklaringer i forhold til den unges uddannelsesplan.
• Progression: Dagsordenen til møde sammen med den unge og forældre sendes ud i god tid og skal vise, hvad vi skal holde møde om.

KUI-samarbejdsmodellen har til formål at:
• Skabe et tværprofessionelt samarbejde med en klar ansvarsfordeling og koordination af indsatser for og med unge.
• Understøtte én indgang for borgeren.
• Give en mere målrettet indsats til målgruppens unge.
• Sikre at flere unge kommer i uddannelse og beskæftigelse.

Overordnet tilgang til Samarbejdsmodellens metode er:
• At professionelle dygtiggør sig i at samarbejde og kommunikere deres respektive ekspertviden og erfaringer om udvikling af unge - og herigennem lærer nyt af og gennem hinanden.
• At tværprofessionelt samarbejde udvikles som metode, hvilket forudsætter, at de forskellige professioners faglige forståelser om unges udvikling sættes i spil i forhold til hinanden i forsøget på at skabe ny viden i en fælles læreproces.

KUI-Samarbejdsmodellen bygger på et ungeperspektiv:
Ungeperspektivet og den unges udvikling er grundlaget for Samarbejdsmodellens berettigelse.

Ungeperspektivet handler om:
• De livsbetingelser, unge skal håndtere deres liv med.
• De betydninger det får for unge, at vi organiserer det professionelle arbejde på bestemte måder.
• Unge er aktivt handlende i og med deres livsbetingelser.
• Unge er afhængige af de kollektive muligheder, vi hver i sær og sammen skaber.
Derfor må vi også vende blikket mod de måder, vi har organiseret ungearbejdet på – og de måder vi selv handler på i det professionelle arbejde.
Samarbejdsmodellens metode forudsætter, at man som medarbejder kan agere med kompetencer, som gør os i stand til at bidrage i tværprofessionelt samarbejde.
Samarbejdsmodellen er dynamisk og derfor et vedvarende kompetencelæringsrum for fagprofessionelle.

Inspiration til KUI-samarbejdsmodellen:
• KUI-samarbejdsmodellen er stærkt inspireret af Socialstyrelsens materiale: ”Samarbejdsmodellen-Vejen til uddannelse og beskæftigelse”: https://socialstyrelsen.dk/unge/eftervaern/om-eftervaern/vejen-til-uddannelse-og-beskaeftigelse
• Den samarbejdende og koordinerende tilgang og måde at håndtere samarbejde på er inspireret ”Tværprofessionelt samarbejde” v. Andy Højholdt og ”Relationel koordinering” v. Bo Vestergaard.