Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Om KUI-Uddannelsesplan

Alle unge under 25 (30) år skal have en KUI-uddannelsesplan. KUI-uddannelsesplanen påbegyndes i 9. klasse og følger den unge, indtil hun eller han er fyldt 25 (30) år.

KUI-uddannelsesplanen er det centrale værktøj i den kommunale ungeindsats (KUI). Planen er omdrejningspunktet for den unges forløb, fra grundskolen slutter til, den unge er forankret i en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse.

KUI-uddannelsesplanen skal udarbejdes i en inddragende proces med den unge. Dette medvirker til at skabe overblik over og ejerskab til planen.

KUI-uddannelsesplanens formål:

  • At sikre retning, sammenhæng og overblik over den uddannelsesrettede indsats for den enkelte unge.
  • At understøtte, at der bliver lagt et realistisk og sammenhængende forløb til rette for den unge og med udgangspunkt i den unges behov. Den unge skal opleve, at indsatserne er koordinerede og peger frem mod til aftalte mål.
  • Eksempel på Uddannelsesplan (PDF) 

Uddannelsesplanens indhold:
Uddannelsesplanen skal indeholde et klart uddannelsesmål for den unge samt give overblik over de indsatser og aktiviteter, som skal lede den unge frem mod uddannelse. Uddannelsesplanen indeholder derfor de oplysninger, der er relevante for at tilrettelægge en tværgående og sammenhængende indsats for den unge, som forankrer vedkommende i uddannelse eller beskæftigelse. Hvilke oplysninger, der er relevante vil bero på en individuel og faglig vurdering.
Det er forskelligt, hvad uddannelsesplanen skal indeholde alt efter, om den unge er vurderet uddannelsesparat, ikke-uddannelsesparat eller om den unge kommer fra et afbrudt uddannelsesforløb eller beskæftigelsesforløb. Dog skal uddannelsesplanen for elever i 9. klasse bruges som redskab for elevens valg af uddannelse. Uddannelsesplanen skal være fleksibel, så den kan justeres i takt med, at den unge får nye erfaringer, ønsker og behov.

Uddannelsesplanens ansvarsfordeling:
Oftest vil det være en uddannelsesvejleder i udskolingen, der starter planen op. Senere i den unges forløb kan det være en kontaktperson, en sagsbehandler eller en anden medarbejder, i den kommunale ungeindsats, der har ansvaret for planen.

KUI-uddannelsesplanen har dermed to funktioner:

  1. Den unges overblik over forløbets indsatser frem mod uddannelse og/eller job.
  2. Professionelles processuelle redskab til at koordinere forløbets indsatser på tværs af involverede afdelinger og personer.

KUI-uddannelsesplanen skal derfor indeholde de aftaler, som indgås sammen med den unge og professionelle indbyrdes, således at KUI-uddannelsesplanen viser hvad vi hver i sær har forpligtet os på i forhold til det fælles mål.
Sideløbende vil der evt. være indsatser, som tilgodeser andre mål end de i KUI-uddannelsesplanen. Disse noteres fortsat i myndighedssagen.

Uddannelsesplan